Så blir Ramadhân till din fördel

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (5/137)

 

Fråga: Hur gör en kvinna för att Ramadhân skall vittna för henne och inte mot henne?

Svar: Ramadhân är ett vittne för varje muslim och inte mot honom om han nyttjar månaden till lydnad, känner till dess helgd och ägnar tiden åt lydnad och goda, föreskrivna handlingar. Dessutom måste han undvika all sorts tal och handling som Allâh har förbjudit.