Så blir gravar avgudar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (46)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Dessa människor som högaktar gravar, gör dem till böneplatser, tänder ljus på dem och bygger moskéer och kupoler på dem annullerar det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde och bekrigar hans budskap.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde respekt till gravar samtidigt som han också förbjöd kränkning av dem och de döda i form av sopkastning, trampning, gång eller sittning på dem; allt sådant förbjöd sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ty sådant är förnedrande mot döda muslimer. Å andra sidan förbjöd han också överdrift med gravar. Båda extremerna går emot varandra. Han förbjöd att gravar blir föremål för bebyggelse, skrift, vitkalkning och ljuständning. Gravdyrkarna opponerar sig allt det. De trotsar sändebudet (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) till en sådan grad att gravarna har blivit avgudar som dyrkas istället för Allâh. Orsaken är överdrift då de utsmyckar gravarna på ett iögonfallande vis.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/145).