Så blir en person till innovatör om han inte gör Tabdî´ på en innovatör

Fråga: Det finns de som säger att principen ”Den som inte anser en innovatör vara en innovatör är själv en innovatör” är främmande för Salafs metodik. Vad anser ni om det?

Svar: Att oinskränkt säga att den som inte anser en innovatör vara en innovatör är själv en innovatör är inte korrekt. Personen kanske inte vet att denne är innovatör. Han anser inte att han är en innovatör utav gudsfruktan. Varför skall du då säga att han är en innovatör?

Om han däremot vet att han är en innovatör och älskar honom och står på hans sida, anses han vara en innovatör. Detta är regeln i frågan. Den som vet att personen är en innovatör och stödjer honom och strider mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är en innovatör. Det råder det inga tvivel om.

Angående personen som inte vet att denne är en innovatör, skall du inte anse honom vara en innovatör. Tillämpa inte den här principen på honom. Det är han som du vet står på innovatörens sida, försvarar honom och strider mot Ahl-us-Sunnah för hans skull och för den här falskhetens skull som är en vilsen innovatör.

Vad gäller personen som inte vet att han är en innovatör, skall du råda honom och förklara för honom att personen är en innovatör. Antingen kommer han att undvika honom eller också skall du betrakta honom som hans vän som är en innovatör.