Så blir dina studier uppriktiga

Om någon undrar hur studier kan bli uppriktiga, är svaret på följande viss:

1 – Avse att underkasta dig Allâhs order. Allâh (ta´âlâ) befallde studier och sade:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

Ha kunskap om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och be om förlåtelse för dina synder.”1

Han (subhânahu wa ta´âlâ) uppmanade till kunskap. Det betyder att Han älskar den, behagas av den och befaller den.

2 – Avse att skydda Allâhs föreskrift. Den skyddas med inlärning, memorering och skrift.

3 – Avse att försvara föreskriften. Om det inte hade varit för de lärda skulle föreskriften inte varit säkrad. Ingen annan hade försvarat den. Därför ser vi hur Shaykh-ul-Islâm och andra lärda som avvisade Ahl-ul-Bid´a och blottade deras innovationers villfarelser uppnådde mycket gott.

4 – Avse att följa Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Du kan inte följa den förrän du lär dig den.

147:19