Så blir arabiskan en dyrkan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 223-224

Fråga: Vad krävs för att våra arabiska och sociologiska studier ska vara föreskrivna?

Svar: Det har jag redan anvisat. Studenter som studerar arabiska ska nyttja arabiskan för att förstå Qur’ânen, Sunnah och imamernas ord. Allt det är på arabiska. På så sätt blir de arabiska studierna föreskrivna. Arabiskan hör till de medel som har samma dom som målet. Också sociologi har föreskrivna ämnen. Så länge en människa har en god avsikt med studierna, betraktas de som föreskrivna. Låt oss ta ett exempel där en make försörjer sin maka. Om han inte gör det, kräver hon skilsmässa, och om han gör det, tiger hon. Är hans försörjning dyrkan och lydnad gentemot Allâh? Ja, om han gör det för Allâhs sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Sa´d bin Abî Waqqâs:

”Du betalar inte en försörjning för Allâhs sak, inklusive det du lägger i din kvinnas mun, utan att du belönas för det.”1

Det jag vill säga är att du belönas för allt du gör för Allâhs sak, till och med för det du lägger i din kvinnas mun. Gör du inte det begär hon kanske skilsmässa.

1al-Bukhârî (56) och Muslim (1628).