Så blev Ibn ´Umar blind

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”´Abdullâh bin ´Umar brukade två sig innanför ögonen så att han blev blind.”1

Detta hör till Ibn ´Umars egna omdöme. När han tvådde sig tvättade han sig innanför ögonen. Han ansåg att de tillhörde ansiktet, varför han förde in vatten i ögonen. Hans ögon påverkades av det varvid han (radhiya Allâhu ´anhumâ) blev blind mot slutet av sitt liv. Han tvättade ögonen för säkerhets skull. De lärda håller inte med hans handling, men han gjorde det som en säkerhetsåtgärd.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/96).