Så blev Abû Bakr kalif

Det råder delade åsikter om hur Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat verkställdes:

1 – Vissa säger att det bekräftades enligt konkreta bevis.

2 – Andra menar att det bekräftades via abstrakta dito.

Det korrekta är att han valdes till det. Då följeslagarna hade samlats under Banû Sâ’ids skärmtak kom ´Umar, ´Uthmân och Abû ´Ubaydah. Först talade ´Umar, sen talade Abû Bakr och sade:

Välj ´Umar och Abû ´Ubaydah.”

Då sade ´Umar:

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dig till sin religion. Skall vi inte vara nöjda med dig till vårt jordeliv?”

Följaktligen lovade han och folket honom trohetseden1.

Om det hade funnits ett konkret bevis i sakfrågan skulle följeslagarna aldrig blivit oense och träffats för lösning. Istället skulle ´Umar och Abû ´Ubaydah nämnt bevisen.

Visserligen kom en kvinna till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till henne:

”Kom tillbaka senare.” Hon sade: ”Om jag inte hittar dig då?” Han svarade: ”Om du inte hittar mig får du gå till Abû Bakr.”2

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade Abû Bakr att leda folket i bönen och sade:

”Kalla hit Abû Bakr.”

De försökte få ´Umar leda bönen, men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick inte med på att någon annan än Abû Bakr skulle leda den3.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag hade haft en nära vän, skulle jag ha haft Abû Bakr som en nära vän.”4

Dessa hadîther är dock inga konkreta bevis för hans kalifat efter honom. De är snarare indikationer från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abû Bakr valdes alltså till kalif.

1at-Tabaqât al-Kubrâ (3/183).

2al-Bukhârî (3659) och Muslim (2386).

3al-Bukhârî (679) och Muslim (418).

4Muslim (2383).