Så bevisas kärleken till profeten

Fråga: Hör det till kärleken till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fira hans födelsedag? Hur avvisar ni den som säger att hela festen är ett tecken på kärlek till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Kärleken till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framgår när hans Sunnah praktiseras och inte innovationer. Detta är en innovation. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet kommer att få den avvisad.”

Den som alltså gör en handling, fastän det är någon annan och inte han som har innoverat den, kommer att få den avvisad. Oavsett om man praktiserar en innovation eller inför en innovation så är den en innovation. Mawlid-firandet är innoverat. Det känns inte till att det fanns på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de renläriga kalifernas eller de förträffliga generationernas tid. Älskar vi sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än vad följeslagarna, de renläriga kaliferna och de förträffliga generationernas lärda gjorde? De praktiserade inte det. Det bevisar att det inte har något med kärleken till honom att göra. Kärleken fordrar ett följe och tillåter inte att det innoveras i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Det är alltså en nyinförd innovation och alla innovationer är en villfarelse. Det hör inte till kärleken till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ger liv i hans Sunnah och praktiserar den. Att hävda kärlek till sändebudet samtidigt som man innoverar motstrider föreskriften och sanningen. Den som älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör det han påbjöd och undviker det han förbjöd.