Så bevisas din kärlek till Allâh

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/316)

Ibn-ul-Walîd sade:

”Lärarna besvärades av al-Hallâdjs ord och förtalade honom eftersom han gjorde saker och ting som gick emot föreskriften och asketernas väg. Han påstod att han älskade Allâh, men gjorde saker som visade rena motsatsen.”

Helt klart är efterrättelse av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett bevis på kärlek till Allâh, ty Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”1

13:31