Så bevisade den svarta slavinnan sin tro

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron, ovanför Sina himlar.”

Han sade till den svarta slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen?” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Släpp henne. Hon är troende.”

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Släpp henne. Hon är troende” bevisar att hon inte hade varit troende om hon inte hade sagt att Allâh är ovanför himlen och att det inte är tillåtet att frige en slav som inte tror på att Allâh är ovanför himlen, vilket Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.