Så betalas allmosa på guldsmycken

Fråga: Jag har hört att kvinnan måste betala allmosa på sina guldsmycken. Hur mycket skall de väga för att allmosan skall vara obligatorisk att betalas och hur mycket skall betalas?

Svar: Den övervägande åsikten är att allmosa måste betalas på smycken som uppnår den åliggande gränsen. Den åliggande gränsen ligger på 85 gram. Om en kvinna har smycken som är minst 85 gram tunga betalar hon 2.5% på dem. Varje år skall hon uträkna deras värde och betala 2.5% på det. Hon skall alltså inte ta hänsyn till priset som hon köpte smyckena för, ty det kan både stiga och sjunka.