Så betalas allmosa på aktier

Fråga: Betalas allmosa på aktier utifrån aktiernas officiella värde eller deras marknadsvärde?

Svar: Allmosa på aktier och andra handelsvaror betalas utifrån deras marknadsvärde. Om aktierna köps för 1000 och stiger till 2000 när det blir dags att betala allmosa på dem, betalas allmosa på 2000. Allmosan betalas nämligen på det nuvarande värdet och inte på inköpspriset.