Så beskriver Allâh sitt ansikte

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍوَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

”Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”1

Allâh (ta´âlâ) berättar att hela världens invånare kommer att försvinna och dö och likaså himlens invånare frånsett dem som Allâh skonar. Det enda som kommer att vara kvar är Hans ädla ansikte. Herren (ta´âlâ) dör inte. Han är den Levande som aldrig dör.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

”… men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”

Den versen är lik:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”2

I den här versen beskriver Allâh (ta´âlâ) Sitt ädla ansikte som majestätiskt och härligt. Det vill säga att det är Han som har rätt att vördas och inte trotsas, lydas och inte motsägas.

155:26-27

228:88