Så bes regnbönen

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Badâ’i´-ul-Fawâ’id (3/955)

Kuriosum tagna direkt från al-Qâdhî Abû Ya´lâs (rahimahullâh) handskrift:

Ismâ´îl bin Sa´îd berättade att Ahmad sade att regnbönen ska inte hållas med höglösning. Imamen ska leda folket i bönen. Bönen ska inte bestå av Takbîrât som ´Îd-bönerna.