Så bemöts tiggare

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (2/44)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

”… och stöt inte bort tiggaren med barska ord.”1

En förklaring är att versen åsyftar en person som frågar om kunskap. De flesta uttolkarna menar dock att den handlar om tiggare. Antingen ger du tiggaren eller också ursäktar du dig mjukt. Ibn-ul-Djawzî och al-Baghawî sade:

Barska ord innebär att han skälls ut.”

Det är betydelsen – och Allâh vet bättre.

Om den mjuka ursäkten inte hjälper och tiggaren fortsätter att tjata, vilket är typiskt för vissa tiggare, faller hans rätt till respekt. Därmed ska han tuktas utefter situation och fördel. Måhända är det bättre än att låta honom vara och härda med honom, framför allt om han också talar eller handlar olämpligt. Dels fördöms, renas och korrigeras han, vilket är för hans eget bästa, dels påbjuder föreskriften att angripare ska straffas. Måhända är det också bättre att härda med honom – och Allâh vet bättre.

193:10