Så bemöts otrogna delegationer

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (11/79)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ge tillstånd till delegationer liksom jag gav dem tillstånd.”1

Enligt de lärde befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att delegationer får tillstånd och bemöts gästvänligt och givmilt för att de ska känna sig bekväma, för att andras hjärtan ska mjukna samt för att deras resa ska underlättas. al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

”De lärde sade att detta gäller oavsett om delegationen är muslimsk eller otrogen. Ty oftast brukar otrogna komma för att nytta både oss och sig själva.”

1Muslim (1637).