Så bemästrar de lärda kungarna och städerna

publicerad
15.11.2012

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Laftat-ul-Kabid fî Nasîhat-il-Walad, sid. 61-62
Översättning: Darulhadith.com

Håll fast vid din kunskap att kunskapen lyfter upp de lägsta. Det fanns många lärda som saknade kända stamträd och attraktiva utseenden. ´Atâ’ bin Abî Rabâh var en svart slav och såg motbjudande ut. En dag kom Sulaymân bin ´Abdil-Malik till honom när han var kalif och han hade sina söner med sig. De satte sig ned och frågade honom om vallfärden. ´Atâ’ svarade på deras frågor med ansiktet vänt bort från dem. Då sade kalifen till sina söner:

”Res er upp och var inte lata med att söka kunskap. Jag kommer aldrig att glömma hur vi förnedrades framför den svarte slaven.”

al-Hasan al-Basrî var slav. Ibn Sîrîn var slav. Makhûl var slav och likaså var många andra det. De hedrades tack vare kunskap och gudsfruktan.

Käre son! Se till att skydda din heder så att du inte söker det här livet och förödmjukar dig för dess folk. Var belåten för att äras. Det sägs att den som nöjer sig med bröd och bönor kommer aldrig att förslavas av någon.

En beduin passerade Basrah och frågade: ”Vem är den här stadens mästare?” Det sades: ”al-Hasan al-Basrî.” Han frågade: ”Hur har han bemästrat den?” Det sades: ”Han behöver inte deras världsliga liv men de behöver hans kunskap.”