Så beljugs Allahs universella budskap

Allah sade:

وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Men de som hädar och beljuger Våra budskap har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid.”1

Versen bevisar att det är otro att beljuga Allahs budskap och att synden medför evig vistelse i helvetet. Ibland nämns handlingen för sig, ibland med otro. När den nämns med otro, åsyftar den beljugna besked medan otron åsyftar utelämnade order.

Allah har två sorters budskap: universella och föreskrivna. De universella budskapen är Allahs skapelser. Skapelserna är ju budskap som bevisar Herren. Dessa universella budskap kan beljugas på flera sätt. Ett sätt är att de tillskrivs någon annan än Allah, som till exempel naturen. Ett annat sätt är att någon beskrivs som delaktig i dem, som till exempel när vissa säger att helgon har skapat tillsammans med Allah eller tror att Allah har medhjälpare.

12:39