Så bekräftar Mâliks svar Allâhs resning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 32-33

Rabî´ahs och Mâliks svar om resningen stämmer överens med de andras ord:

För dem vidare ordagrant utan föreställning.”

De dementerade kunskap om realia och inte själva egenskapen. Om dessa människor bara hade trott på formuleringen utan deras betydelse skulle de inte ha sagt:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig.”

Inte heller skulle de ha sagt:

För dem vidare ordagrant utan föreställning.”

Ty i så fall hade resningen varit okänd liksom bokstävernas betydelse är okänd. Dessutom hade det varit meningslöst att dementera vetskap om beskaffenheten om formuleringens betydelse ändå är okänd. Dementi av vetskap om beskaffenhet är bara relevant när egenskaperna bekräftas.

Likaså behöver han som dementerar egenskaper inte säga “utan föreställning”. Den som säger att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inte är ovanför tronen behöver inte säga “utan föreställning”. Om Salafs dogm gick ut på att dementera egenskaper skulle de inte ha sagt “utan föreställning”.

Plus att deras ord För dem vidare ordagrant utan föreställning” fordrar att hadîthernas bevisning kvarstår. Ord bevisar ju meningar. Om hadîthernas bevisning hade varit dementerad skulle de ha sagt:

För dem vidare utan tro på ordagrann betydelse.”

eller:

För dem vidare utan tro på att Allâh beskrivs på det sättet.”

I så fall hade de inte framförts ordagrant varför det inte heller skulle ha sagts “utan föreställning” om dem. Ty dementi av en beskaffenhet som saknar realia är nonsens.