Så bekämpas Râfidhah på ett fredligt sätt

Fråga: Hur kan vi bekämpa Râfidhahs spridning på ett fredligt sätt?

Svar: Klargör Sunnah och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. På så sätt kommer alla motsättande läror att klargöras.