Så bekämpas extremism och Takfîr

Fråga: Hur bekämpas extremism och Takfîr?

Svar: Extremism och Takfîr på muslimerna (som är Khawâridjs prövning) bekämpas på flera sätt däribland:

1 – Det skall skrivas om korrekt kamp och dess villkor.

2 – Det skall varnas skriftligt och bevisligt för Khawâridj. Salafs uttalanden om dem skall klargöras och det skall förklaras att de är en vilsen sekt.

3 – Det skall skrivas om hur heliga muslimens liv, egendom och heder är.

4 – Det skall varnas skriftligt för följande sekter: al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyah, Qutbiyyah, Hizb-ut-Tahrîr och Djamâ´at-ut-Tablîgh. Det skall klargöras att de är fördömda sekter. De försummar Tawhîd och avguderi och klargör inte hur allvarligt avguderiet är. Det skall även klargöras att de uppfostrar folk med Takfîr, Khawâridjs metodik och dyrkar med innovationer.

5 – Det skall varnas skriftligt för följande individer:

A – Sayyid Qutb. Hans Takfîr, uppmaning till revolter, okunnighet om Tawhîd, förtal av Allâhs profet Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samt förtal av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) skall klargöras.

B – Hasan al-Bannâ. Hans Tasawwuf, okunnighet om Tawhîd, avguderi och uppmaning till innovativ dyrkan skall klargöras.

C – Ledartyperna hos al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyah och Qutbiyyah. Deras fel skall klargöras och det skall varnas för dem.

D – Hizbiyyahs böcker. Deras grava fel måste klargöras. Det skall varnas för dem och deras författare. Bokhandlarna skall tömmas på dem i allmänhet och skolbiblioteken i synnerhet.

E – Ledande anställningar såsom undervisning och biblioteksbiträde skall hamna i rätta händer bland Salafiyyûns starka studenter som klarar av att bära på ansvaret som sig bör.

F – Kassettband vilkas innehåll gör Takfîr på muslimerna, manar till uppror mot landet och eggar lekmännen mot det skall kontrolleras, förstöras och förbjudas.

G – Studentresor och nattliga utflykter skall förbjudas så länge deras organisatörer inte är kända för korrekt metodik. Överlag brukar sådana aktiviteter ha onda uppsåt.

H – Ämnet skall ingå i skolans läroplan som lärarna måste följa. Den som inte gör det skall straffas.

Skrivet Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

1425-11-28