Så behandlas kärnor

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/373-374)

al-Bayhaqî återberättade Anas (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade att man lägger dadelkärnor på samma tallrik som dadlar.

Ibn-ul-Djawzî sade i “Âdab-ul-Akl”:

“Dadlar och dadelkärnor ska inte ligga på en och samma tallrik. Inte heller ska ätaren ha bådadera i handen. Istället ska han spotta ut det han har i munnen på sin ovansida av handen och kasta bort det. På samma sätt ska allt med kärnor och bottensatser behandlas. Det är betydelsen av al-Âmidîs ord.”