Så behandlas innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

 Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 223-224

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.”

FÖRKLARING

Jag svär vid Allâh att vi säger samma sak. Allt Ahl-us-Sunnah säger säger även vi. Alla deras dogmer och positioner gentemot vilsna Ahl-ul-Bid´a anammar även vi och dyrkar Allâh med dem. En av dogmerna är att innovatörer och avvikande människor bojkottas.

Ahl-ul-Bid´a består av två typer:

1 – Kallare till villfarelse. De ska bojkottas, behandlas å det strävaste och förbjudas tillgång till kall. Om de vidhåller får myndigheterna likvidera dem för att skydda samhället mot deras ondska.

2 – Bedragna lekmän. Visserligen är de innovatörer, men vi ska fortfarande kalla på dem vist och fint. Å ena sidan ska vi inte bojkotta dem, å andra sidan ska vi inte heller umgås med dem. Vi kallar på dem i moskéerna. Vi kallar på dem i affärerna. Vi kallar på dem genom att låta dem lyssna på kassettband och läsa böcker. Vi ska förse dem med sanningen, förklara falskheten för dem och varna dem för den. Allâh kommer att vägleda den Han vill väl och den Han inte vill väl kommer inte att gagnas av något av det. Därtill ska vi varna för den omedgörlige som vidhåller innovationer. Han sade:

”De var oerhört hårda med det.”

Det vill säga med att Ahl-ul-Bid´a bojkottas.