Så behandlas icke-bedjande föräldrar

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/194)

Fråga: Hur behandlas föräldrar som inte ber?

Svar: Om föräldrarna, eller någon av föräldrarna, inte ber, ska han kalla dem till bön, behandla dem väl och kalla dem till islam. Det är det bästa han kan göra för dem.