Så baserar Sûfiyyah och Ahl-ul-Bid´a sina ritualer

Vissa principvetare har kommit med ett femte bevis: lösa fördelar (المصالح المرسلة). Enligt dem utgörs bevis antingen av Qur’ânen, Sunnah, samstämmighet, korrekt analogi eller också lösa fördelar.

Det är fel. Ty om dessa fördelar intygas av föreskriften så tillhör de föreskriften och är inkluderade till Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten eller den korrekta analogin. Och om fördelen inte är föreskriven så är den falsk och ogiltig. I så fall grundar vi inga grunder och bevis för att dyrka Allâh utan bevis ur Qur’ânen och Sunnah. Att du grundar en grund innebär att du bygger din religion på den. Således skall du radera de lösa fördelarna från bevislistan. Hur så? Därför att om föreskriften vittnar för dessa fördelar så är de redan bekräftade via Qur’ânen och Sunnah. Och om Qur’ânen och Sunnah vittnar om dess ogiltighet, så är de ogiltiga.

Ahl-ul-Bid´a bygger sina innovationer på detta bevis och säger att de tillämpar lösa fördelar. Vad använder sig människan av för att uppliva och aktivera sitt hjärta? Hon använder Sûfiyyahs innovationer och dylikt. De känner sig lugna eftersom de utövar sina erinrande ritualer där de stampar med sina fötter så att de blir dammiga och säger att fördelen är enorm då den aktiverar hjärtan.