Så att kinderna syns

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/275-276)

391 – Jag frågade min fader om han föredrog Taslîm till höger och vänster eller bara till höger. Han svarade:

Det har bekräftats för mig via flera håll från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han gjorde Taslîm till höger och vänster så att hans kinder syntes1.”

1Muslim (582), Abû Dâwûd (996) och an-Nasâ’î (3/61).