Så att inte två bönetider går ut

Fråga: En person har missat en bön och den nuvarande bönens tid håller också på att gå ut. Vilken bön skall prioriteras i detta fall?

Svar: Om den andra bönens tid håller på att gå ut, säger de lärda att den nuvarande bönen bes först så att inte båda böner bes efter att tiderna har gått ut.