Så att inte Khawâridj får luft

Därefter hittade jag en hadîth som tillsynes motsäger ´Awf bin Mâliks hadîth som förbjuder väpnad revolt mot ledare och makthavare. Jag tycker att det är lämpligt att förklara dess tillstånd så att den inte missbrukas av dagens ignoranta Khawâridj eller folk som inte har någon kunskap om denna ädla kunskap och dess förståelse. Hadîthen rapporteras av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via al-Hayyâdj bin Bistâm, från Layth, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs, från profeten:

”Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som bestrider dem har räddats, den som undviker dem har skonats och den som blandas med dem har gått under.”1

Berättarkedjan är mycket svag. Layth bin Abî Sulaym är svag och blandar ihop saker och ting. al-Hayyâdj bin Bistâms svaghet råder det enighet om. Ibn Hibbân anklagade honom till och med för lögn och sade:

”Han rapporterar påhittade hadîther från pålitliga återberättare.”

Men honom försvagade al-Haythamî hadîthen.

111/39-40.