Så att inte allmänheten far vilse

Den här boken benämnd ”Minhâdj Ahl-il-Haqq wal-Ittibâ´” är skriven av den ädle Shaykh Sulaymân bin Sahmân (d. 1347). Han skrev den för att kväva extrema religiösa tankar och överdriven religiositet, samma orsak bakom Khawâridjs och deras jämlikars Takfîr på muslimerna, förtal av deras lärda och uppror mot deras makthavare.

De flesta läsarna är inte okunniga om den gruppens historia och vilka allvarliga konsekvenser som de har medfört till religionen däribland Takfîr, bojkott, förtal av muslimernas ledare och kung ´Abdul-´Azîz bin ´Abdir-Rahmân Âl Su´ûds maktinnehav och smutskastning och förnedring av de lärda.

När de började gå in i det och ignorera de lärdas råd och instruktioner, satte de lärda igång att avvisa dem, klargöra deras fara och varna för dem. Likaså skrev de många råd till den muslimska allmänheten och klargjorde makthavarnas rättigheter och hur allvarligt det är att revoltera mot dem, förtala de lärda och tala okunnigt om Allâh. Syftet var att skydda lekmännen mot de människorna och deras manipulation. Tack vare de skrifterna och avvisningarna skyddade Allâh församlingen mot avvikelse till de avvikande tankesätten. Därmed hade de fått reda på deras villfarelse och avvikelse från den raka vägen och lämnat dem. När Allâh hade bestämt att de skulle göra väpnat uppror mot makthavaren, förlorade de och likviderades. Samma öde mötte deras förfäder tack vare de troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).