Så att du inte får kvinnans eller den arrogantes drag

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Därför är det förbjudet att klä sig i siden och ha på sig guld då det medför att hjärtat får en skepnad som liknar kvinnorna och de arroganta som klär sig på det viset.”1

Det är inte tillåtet för mannen att ha guldringar och klä sig i siden. Det är förbjudet. Båda är förbjudna. Det förstör personens inre. Det orsakar en femininitet som liknar kvinnornas femininitet. Handlingen består även av arrogans och högmod mot de fattiga. De fattiga har inget att äta medan du klär dig i siden och guldringar. Det sårar de fattiga.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/43).