Så att du inte får rovdjurets drag

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Rena kläder och ren mat fullbordar hjärtats renhet. Vidriga kläder påverkar hjärtat med en vidrig skepnad. Vidrig mat gör också det. Därför är det förbjudet att klä sig i tigerskinn och andra rovdjurs skinn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det, vilket nämns i flera autentiska hadîther som saknar paradox. Hjärtat antar alltså en liknelse av de djuren. Ytlig klädsel påverkar nämligen det inre.”1

Det är alltså inte tillåtet att använda tigerskinn och andra rovdjurs skinn. De får varken utgöra underlag, kläder eller transportmedel. De får alltså inte ridas. De är förbjudna. Om du sitter på dem påverkas du av rovdjurens vilda drag.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/43).