Så att du inte får ett åsnehuvud

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/149-150)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

53 – Kapitel: Syndigt att lyfta på huvudet innan imamen

691 – Hadjdjâdj bin Munhâl berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd: Jag hörde Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Är ni inte rädda att Allâh förvandlar era huvuden eller era röster till åsnehuvuden eller åsneröster om ni lyfter på era huvuden innan imamen?”1

al-Bukhârî (rahimahullâh) fastställde att det är syndigt att den ledde går ned i Rukû´ eller upp från Rukû´ innan imamen gör det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för det aktuella straffet, vilket i sig betyder att synden är av större slag. Med det sagt får du inte lyfta på huvudet från Rukû´ eller Sudjûd före imamen. Gör du det kan Allâh förvandla din skepnad till en åsnas skepnad eller ditt huvud till ett åsnehuvud. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde åsnan just för att åsnan är det dummaste tamdjuret.

1Muslim (427).