Så att du förstår Qur’ânen som Salaf

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 309-310

Memorera Qur’ânen, bröder. Studera Salafs återberättade och påtlitliga Qur’ân-tolkningar, som till exempel Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning, Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning, as-Sa´dîs Qur’ân-tolkning, al-Baghawîs Qur’ân-tolkning och Ibn Abî Hâtims Qur’ân-tolkning. Numera finns även delar av ´Abdur-Razzâqs Qur’ân-tolkning. Dessa Qur’ân-tolkningar förser dig med återberättade tolkningar med berättarkedjor. Det finns Qur’ân-tolkningar baserade på egna tycken, som exempelvis Mu´tazilahs Qur’ân-tolkningar, och det finns Qur’ân-tolkningar baserade på sägningar. Med andra ord Qur’ân-tolkningar baserade på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, Qur’ân-tolkningar via Qur’ânen, Qur’ân-tolkningar via Sunnah, Qur’ân-tolkningar via följeslagarnas och efterföljarnas (radhiya Allâhu ´anhum) sägningar och förståelse. Den sistnämnda tolkningen är alltså återberättad. Den får dig att tro att du lever på följeslagarnas och efterföljarnas tid. Du förses med autentisk förståelse via berättarkedjor varpå du begriper Qur’ânen och Sunnah och förstår dem liksom de förstod dem eller åtminstone nästintill. Självklart kan vi inte närma oss dem och deras nivå, men vi får efterlikna dem, rätta oss efter dem och kämpa för att förstå som de förstod.

Håll er också till Sunnah; al-Bukhârîs ”al-Musnad as-Sahîh”, Muslims ”al-Musnad as-Sahîh”, Abû Dâwûds ”as-Sunan”, at-Tirmidhî ”as-Sunan” och liknande böcker för den som vill fördjupa sig. Annars räcker dessa omnämnda böcker för den som vill förstå sin religion på ett korrekt sätt. Det finns alltid någon som är kunnigare än den kunnige. Jag menar att visa säger att Abû Dâwûds ”as-Sunan” eller at-Tirmidhî ”as-Sunan” räcker för att förstå det lovliga och det olovliga. I vilket fall som helst, ska vi måna om Sunnah från dess ansedda källor så gott vi kan.