Så att du förstår dogmen som Salaf

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 310-312

Detsamma gäller dogmatiska böcker som skrevs ned av Salafs lärde för att visa skillnaden mellan Salafs dogm och de vilsnas, eftersläntrarnas, de osanningsenligas och de vällustigas dogmer. Exempel på Salafs dogmatiska böcker är al-Khallâls ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, Ibn Battahs ”al-Ibânah” och al-Asbahânîs ”al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah”. Dessa böcker klargör följeslagarnas, deras rättmätiga efterföljares och imamernas dogm. De klarlägger skillnaden mellan den dogmen och den dogm som innehas av vilsna som Khawâridj, Mu´tazilah, Râfidhah och Murdji’ah. Vi kan absolut inte vara utan de böckerna. Det är nödvändigt att referera till dem.

al-Bukhârî klargjorde dogmens fundament i sin bok ”al-Musnad as-Sahîh”. Han inledde den med kapitlet om Uppenbarelsen, därefter om kunskapen och därefter om tron. Väldiga kunskaper. I kapitlet om tron fastställde han Ahl-us-Sunnahs dogm och avvisade Murdji’ah och andra. Lägg till det kapitel som handlar om monoteism, där Djahmiyyah avvisas, och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah, där vällustiga och Tyckarna (أهل الرأي) avvisas.

Abû Dâwûd avvisade Djahmiyyah, Murdji’ah och andra i kapitlet om dogmen i sin bok ”as-Sunan”.

Ibn Mâdjah gav en liknande inblick i sin bok. at-Tirmidhî likaså.

Det är skillnaden mellan Ahl-ul-Hadith och andra grupper; Ahl-ul-Hadith månar starkt om Qur’ânen och Sunnah. De hämtar sina grunder och förgreningar enbart från Qur’ânen och Sunnah. När stora imamer blev frågade om Stödda gruppen, sade de alltid att Ahl-ul-Hadith är Stödda gruppen. Så är det faktiskt. Om du läser dogmatiska böcker och jämför, ser du kolossala skillnader mellan Ahl-ul-Hadiths dogm och alla andra gruppers dogmer. Ahl-ul-Hadith håller sig alltid till Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse. De utgår alltid från versen:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

De håller sig till de troendes väg och avviker inte från den. De troendes väg är följeslagarnas och deras rättmätiga efterföljares väg – må Allâh vara nöjd med dem!

14:115