Så att de kan höra Allâhs tal, Qur’ânen

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Det vill säga om någon av hedningarna söker skydd hos dig, Muhammad, skall du ge honom ditt beskydd så att han kan höra Allâhs tal som är Qur’ânen. I denna ädla vers finns det ett bevis för att Qur’ânen är Allâhs uppenbarade tal och att den inte är skapad. Allâh uppenbarade den för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den kommer från Honom och till Honom kommer den att återvända. Däri bevisas också att talet är en av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper. Allâh har uttalat Qur’ânen med ett verkligt tal och Djibrîl har förkunnat det från Honom till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

19:6