Så att Ahl-us-Sunnah skall vara tacksamma

Du, rättfärdige broder som håller fast vid den sanna och klara dogmen, bad mig nämna några av Ashâ´irahs omöjliga teorier, nedriga normer, bedrägerier mot skapelsermas förstånd och försköning av falskheter för att likvidera sanningen och upphöja omöjligheten.

Jag har besvarat din förfrågan, gett dig vad du ville, påskyndat din önskan och klargjort sakfrågan på ett sätt som förstås av lärda och olärda och påminner Ahl-us-Sunnah om att vara tacksamma för utmärkelsen och begåvningen som de har fått; fasthållning vid Sunnah och islam.