Så återtar en mannen sin fru

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 256

1229 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad hur en man kan återta sin fru. Han svarade:

”Han får låta två män bevittna att han tar tillbaka så-och-så.”

Han blev frågad om det är möjligt ehuru kvinnan är frånvarande. Han svarade:

”Ja.”