Så är Qur’ânen till Khawâridjs nackdel

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (om Khawâridj):

”De läser Qur’ânen och tror att den är till deras fördel då den egentligen är till deras nackdel.”

De läser Qur’ânen och tror att den är till deras fördel då den egentligen är till deras nackdel eftersom de missförstår den. De tror att de har rätt och att alla andra har fel. Således nedvärderade och gjorde de Takfîr på följeslagarna och anklagade dem för missförstånd. I själva verket var det just följeslagarna som förstod rätt. Det var Khawâridj som berövades på rätt förståelse och föll i missförstånd.