Så är Muhammad en nåd till de otrogna

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”Vi har sänt dig enbart av nåd till alla folk.”1

Om någon undrar hur den otrogne som hädar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) benådas, så ligger svaret hos Ibn Djarîr som rapporterade att Ibn ´Abbâs sade:

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen benådas i de båda liven och den som inte tror på Allâh och Hans sändebud skonas de svunna samfundens öden när de blev drabbade av jordskred och katastrofer.”

121:107