Så är makan makens fånge

Jag råder bröderna, såväl religiösa som andra, som försummar sina fruars rättigheter att frukta Allâh (´azza wa djall). Det är något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde i den största samlingen som hade skådats i den islamiska världen på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. På ´Arafah-dagen under Avskedsvallfärden sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Frukta Allâh sett till kvinnorna. Ni har tagit dem med Allâhs omsorg och tillåtit deras blygd med Allâhs ord.”

Han befallde oss att frukta Allâh (´azza wa djall) sett till kvinnorna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Ta väl hand om kvinnorna. De är fångar hos er.”1

Ty om man vill frige sin fånge, gör man det, och man vill behålla den, gör man det. Sådan är kvinnan hos sin make. Om han vill skilja sig från henne, gör han det, och om han vill behålla henne, gör han det. Hon är alltså som en fånge hos honom. Därför skall han frukta Allâh sett till henne.

1at-Tirmidhî (1163). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1/594).