Så är Ahl-ul-Bid´a idoldyrkarnas arvingar

Ahl-us-Sunnah håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. De tror på det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trodde på. När de ber, betalar allmosa, vallfärdar, påminner sig om Allâh och gör alla andra handlingar, praktiserar de handlingarna såsom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev dem. De gör inget utöver det. De fördömer dem som avviker från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) troslära, metodik, dyrkan, praxis och karaktärer. De följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sig bör. Därför bekämpar opponenterna dem. De opponerar sig i själva verket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Qur’ânen och Sunnah. Vare sig de vill eller inte så är de opponenter!

När de kritiserar Ahl-us-Sunnah, ljuger om dem och förtalar dem falskt går de faktiskt i idoldyrkarnas fotspår. as-Sâbûnî sade:

”Allâh har försakat innovatörerna. De säger olika saker om dem som framför rapporteringarna.”

De säger så för att de följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). På samma sätt som hedningarna ljög och hittade på om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har innovatörerna antagit deras metodik gentemot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare. Det sägs ju att alla har en arvinge…