Så använder ISIS Ibn Taymiyyahs ord

Ministern för de islamiska sakfrågorna Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh fördömde Khawâridj hårt för att följa det oklara och lämna det klara och att de klänger sig fast vid de lärdas oklara uttalanden. Vissa av ISIS sympatisörer argumenterade med några av Ibn Taymiyyahs ord för att rättfärdiga bränningen av den jordanske piloten Mu´âdh al-Kasâsibah varpå Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh förundrades starkt över den senaste vågen av argumentationer med Ibn Taymiyyahs ord utan att direkt gå in på bränningen av den jordanske piloten. Han sade:

”Det finns de som citerar Ibn Taymiyyah mycket, men de följer bara oklarheter. Vi medger inte att detta är Ibn Taymiyyahs metodik eller att hans ord är bevisande i sammanhanget. Varför inte det? Därför att bevisningen i sig är oklar och utom kontext. Han nämnde bevis för något som inte alls har med den aktuella frågan att göra.”