Så ändrade al-Ikhwân al-Muslimûn på den saudiska ungdomen

Hela den saudiska befolkningen följde Salafs metodik och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära bortsett från Râfidhah i de östra delarna och Nadjrân. På 1370-talet råkade al-Ikhwân al-Muslimûn illa ut i sina länder. Vissa blev dödade medan en oerhört stor mängd fängslades. En grupp av dem utvandrade till Saudiarabien. Saudiarabien tog emot dem med nöje och gav dem högt uppsatta anställningar och höga löner och vissa av deras Mashâyikh fick till och med saudiskt medborgarskap.

De svarade med att plantera Takfîriyyûns och Khawâridjs tankesätt i den saudiska ungdomen. De gjorde det i smyg. De fick ungdomarna att hata landet. Detta var den första vändpunkten från Salafs metodik till Khawâridjs och Takfîriyyûns metodik.

De vande studenterna att göra saker och ting i smyg och hemlighet. De uppfostrade dem med att ta lätt på Tawhîd och att inte bry sig om det och att blunda för avguderiet och innovationer.