Så åkallas Allâh

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 291-292

Allâh (´azza wa djall) sade:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.”1

Åkallan åsyftar såväl förfrågan som dyrkelse. Han befallde att Han åkallas med ödmjukt sinne, det vill säga med ihärdig förfrågan och ständig dyrkelse.

وَخُفْيَةً

… i det tysta…”

Varken högt eller öppet så att det finns risk för ögontjäneri. Åkalla Allâh tyst och uppriktigt.

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Han älskar inte dem som går till överdrift.”

Han älskar inte dem som överskrider gränser inom allting. Exempel på sådana överdrifter är att den bedjande ber Allâh om något olämpligt, tillgjort eller höjer rösten överdrivet mycket. Allt sådant hör till förbjuden överdrift.

17:55