Ryska kor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: I Ryssland går korna på bete nästan ett halvår medan vi föder dem det andra halvåret. Ska allmosa betalas på dem?

Svar: Nej. Om de inte betar ett helt år eller åtminstone merparten av ett år, ska allmosa inte betalas på dem. Om de betar ett halvår eller kortare än så, betalas inte allmosa på dem.