Ryggknäckande argument

Till författarens dårskap och ignorans hör att han säger:

Tawassul via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, helgon och rättfärdiga människor, bön till dem om hjälp… är något som samfundet var enat om innan denne innovatör Ibn Taymiyyah dök upp på 700-talet1 och innoverade sin innovation.”

Flera tidigare och ansedda imamer fördömde Tawassul via andra än Allâh (ta´âlâ). Jag har ju redan citerat Abû Hanîfahs och hans två följeslagares (Imâm Muhammad och Imâm Abû Yûsuf) åsikt ur Hanafiyyahs ansedda böcker, vilket knäcker dessa innovatörers ryggar. Så var är den påstådda samstämmigheten, din dåre? En av de största lögnerna om denna samstämmighet är att det ska vara tillåtet att be döda om hjälp. Det är än en villfarelse som inte har sagts av någon från Salaf och deras lärde.

1Det bevisar författarens okunnighet om Ibn Taymiyyahs liv – må Allâh belöna honom för vad han har gjort för islam! Ibn Taymiyyah levde på 600-talet och dog i början av 700-talet (728).