Ruttet äpple från paradiset

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/324-325)

Det rapporteras att en man sade till al-Hallâdj:

”Jag vill ha ett äpple.” Det var nämligen inte äppelsäsong än. al-Hallâdj gjorde en gest med handen i luften, gav mannen ett äpple och sade: ”Det är från paradiset.” När det sades att äpplen i paradiset ruttnar inte medan hans äpple innehöll en larv sade han: ”Det har ju lämnat det eviga livet för det kortvariga livet. Därför har den drabbats av det där.”

Titta bara hur stackarens underverk och ovanliga företeelser eskalerar. Vi ber Allâh skydda oss mot svek. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) brukade be Allâh skydda honom mot hyckleriets ödmjukhet.