Russin innan omogna druvor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/386-387)

Jag slutar knappast förvånas över vår ädle broder Shaykh Muqbil bin Hâdî. Hur kan han motivera denne och hans jämlikar – som al-´Adawî och al-Mu’adhdhin – till att fälla kritiserande kommentarer i denna vetenskap? De är ju bara nybörjare. Varför ska de distrahera mig från att tjäna Sunnah genom att tvinga mig avvisa dem, ehuru det rör sig om en betydelselös tid? Inte heller gagnas han av att skriva i förordet:

”Även om Broder ´Âdil inte är på samma nivå som denne tids Muhaddith Shaykh Nâsir-ud-Dîn…”

Helt rätt, även om jag inte alls är på den omnämnda nivån. Dock tycker jag att Shaykh Muqbil ska råda dessa nybörjare att studera denna kunskap för att först och främst få kött på benen. Därefter ska de gagna samfundet med Hadîth- och Fiqh-relaterade studier som de vet människorna behöver, så att folk får se frukterna av deras kunskap och vittna för den. Vet inte dessa att deras avvisningar av den så kallade ’denne tids Muhaddith’ tvingar honom att avvisa dem och blotta deras defekter och okunnighet inom denna kunskap? Vet de inte att de har blivit russin innan omogna druvor?