Ruqayyah bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Publicerad: 2010-02-06
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/250-252)

 

Hennes moder var Khadîdjah.

Ibn Sa´d sade:

”´Utbah bin Abî Lahab gifte sig med henne innan profetkallet.”

Faktum är att de gifte sig innan Hidjrah. När versen ”Måtte Abû Lahab förgås!”1 uppenbarades, sade Abû Lahab:

”Jag vill inte ha något med dig att göra förrän du skiljer dig från hans dotter.”

Till följd därav skiljde de sig innan enrum.

Hon blev muslim tillsammans med sin moder och sina systrar. Därefter gifte hon sig med ´Uthmân2.

Ibn Sa´d sade:

”Hon utvandrade båda utvandringarna till Abessinien med honom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De är de första efter Lût som har utvandrat för Allâhs skull.”

Hon fick sonen ´Abdullâh med ´Uthmân och efter honom har han sin kunyah. När han var sex år gammal, stack en tupp honom i ansiktet. Hans ansikte blev ihåligt och han dog av skadorna.

Därefter utvandrade hon till al-Madînah efter ´Uthmân.

Hon blev sjuk precis innan slaget vid Badr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ´Uthmân ta hand om henne. Hon dog medan muslimerna stred vid Badr.

1 111:1

2 at-Tabaqât al-Kubrâ (8/36).