Rovdjursskinn

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/223-224)

300 – Jag frågade min fader om bön i rävskinn. Han föraktade det. Han blev frågad om personen som har bett 1-2 år i rävskinn. Han svarade:

Om han gjorde så utav tolkning, ska han inte ta om bönerna.”

301 – Jag frågade min fader om bön i rovdjursskinn. Han svarade:

Jag föraktar det.”

302 – Jag frågade honom om vi kan klä oss i rovdjursskinn när vi inte ber. Han svarade:

Det är mildare. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade underlag av rovdjursskinn1.”

1Ahmad (4/101), Abû Dâwûd (4129), at-Tirmidhî (1770) och an-Nasâ’î (7/76).